Кратък фирмен профил

Устра холдинг АД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
ул. Сан Стефано 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000223245
Капитал (лв.): 356 849
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.10.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, строителство, проектиране, инвестиционна дейност, търговия със строителни и други материали, строителни и транспортни услуги в страната и в чужбина, хотелиерство и туроператорска дейност, ресторантьорство, търговска дейност в страната и в чужбина, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, изпитване и измерване на строителни материали и изделия от строителна лаборатория, образователна дейност - създаване на условия за придобиване на професионална квалификация, преквалификация и специализация с цел реализиране на доходи от Център за професионално обучение.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
12.05.2011: Не дадоха ход на делото срещу Хасан Азис Софийският районен...
26.10.2010: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
30.07.2010: Устра - холдинг АД - Кърджали свиква Годишно общо събрание на...
15.03.2010: ОЦК разширява производството си "Оловно-цинковия комплекс"...
01.09.2009: Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.06.2009: Устра - холдинг АД - Кърджали свиква Годишно общо събрание на...
02.06.2009: Устра - холдинг АД - Кърджали свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Устра - холдинг" - АД, Кърджали, на...
10.05.2008: Наливат 120 млн. в завод за олово Инвестиция за 120 млн. лв....
27.11.2007: "Устра Холдинг" - АД, Кърджали, уведомява акционерите, че на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 628 пъти
[2016: 398, 2015: 67, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 201, 2011: 241, ... ]