Кратък фирмен профил

М К Б ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
бул. Източен 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115094211
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат HACCP Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия. Производство на промишлени, селскостопански и хранително-вкусови стоки и продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност във всички сфери на икономиката, финансов, пазарен, управленски, правен и технологичен анализ на стопански обекти, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране, разработки, създаване и реализация на авангардни технологии, ноу-хау, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, консултантска, инженерингова, маркетингова, информационна дейност и друга дейност, незабранена със закон.
 

02.03.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 490а, ал. 2 ГПК във...
25.09.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.01.1998: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 686 пъти
[2016: 132, 2015: 34, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 122, 2011: 101, ... ]