Кратък фирмен профил

БГ Терм ООД - София


Контакти

София, 1700
ул. Академик Стефан Младенов 54
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832091025
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: търговия с отоплителни инсталации, оборудване и части за тях, отоплителна и водопроводна арматура; проектиране и монтаж на О и В и В и К инсталации; маркетинг; посредничество и представителство; външнотърговска дейност; търговия на едро и дребно; сделки с недвижимо имущество, всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
08.07.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
25.08.1998: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.07.1997: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 080 пъти
[2016: 249, 2015: 28, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 140, 2011: 149, ... ]