Кратък фирмен профил

ГСИ Балкани ЕООД - Бургас [Ликвидация]


Контакти

Бургас, 8104
Площадка на ЛУКойл Нефтохим, адм. сграда Балкани ЛК
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102696671
Капитал (лв.): 200 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на други инсталации
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Организация и управление на строителството, изпълнение на строително-монтажни и подготвителни работи на обекти с нефтодобиващо, нефтопреработващо и нефтотранспортно предназначение на обекти от химическата промишленост и други промишлени обекти, проектиране на обекти, доставка и превоз на материали, оборудване и други товари, извършване на необходимите за дейността на дружеството всички видове производствени, търговски, посреднически сделки и предоставяне на различни видове услуги, проектантска, научноизследователска и конструкторска дейност, разработка на прогресивни технически направления и стратегии за развитие на строително-монтажни работи, консултантски услуги, изготвяне и монтаж на метални конструкции и технически изделия, експорт и импорт на продукция, машини, инструменти и други материали, други производствено-търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.12.2022: Масови съкращения в руска компания на територията на "Лукойл...
20.08.2010: Данните на бюрото по труда в Бургас показват, че има леко...
03.07.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
24.04.2009: Нетните приходи от продажби на Кнезим АД се стопиха 7 пъти до 22...
23.12.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
23.10.2008: 50-те най-големи строители с приходи от 2.71 млрд. лв. 50-те...
14.09.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
25.04.2007: Четири сертификата за качество и съответствие с международни...
21.07.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 173,...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 617 пъти
[2024: 340, ... ]