Кратък фирмен профил

Чистота Бургас ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Чаталджа 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812198633
Капитал (лв.): 81 959
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Предмет на дейност: Събиране и транспортиране на отпадъци, поддржане на чистотата на места за обществено ползване, обезвреждане на отпадъци в депа и други съоръжения, разделно събиране на отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване, експлоатация на депо "братово" и претоварна станция "капчето", почистване на септични ями и черпателни кладенци, експлоатация на обществени тоалетни, предоставяне на услуги на физически и юридически лица и други дейности, произтичащи от предмета на дейността.
 

04.01.2013: Община Бургас е собственик на капитала на седем търговски...
21.11.2012: Държавната ТЕЦ "Марица Изток" глобена за работа без...
03.07.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
16.06.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.08.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
13.06.1997: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 295 пъти
[2016: 124, 2015: 18, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 84, 2011: 5, ... ]