Кратък фирмен профил

Марица-С АД - Димитровград [Производство по несъстоятелност]


Контакти

Димитровград, 6400
ул. Бродско шосе 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126534336
Капитал (лв.): 50 810
 
 
 

Отрасъл: Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Общи събрания: Последно - 09.10.2017 
Предмет на дейност: Инвестиционно изкупуване общинската собственост от капитала на етд "марица" еоод, гр. димитровград; производство на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено произвдство; търговско представителство и посредничество; импорт, експорт, реекспорт, комисионни, консигнационни, спедиционни, лизингови, превозни /пътнически и товарни, в страната и в чужбина/, информационни услуги; сделки с интелектуална собственост.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.07.2010: Марица-С АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
03.06.2009: Марица-С АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.10.2008: Съветът на директорите на “Марица С” - АД, Димитровград, на...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Марица - С" - АД, Димитровград, на...
20.10.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.06.2006: Съветът на директорите на "Марица - С" - АД, Димитровград, на...
03.05.2005: Съветът на директорите на "Марица - С" - АД, Димитровград, на...
25.01.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.05.2004: Съветът на директорите на "Марица - С" - АД, Димитровград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 211 пъти
[2016: 488, 2015: 74, 2014: 50, 2013: 100, 2012: 168, 2011: 93, ... ]