Кратък фирмен профил

Търговско логистичен комплекс Г.О. АД - Горна Оряховица


Контакти

Горна Оряховица, 5100
бул. Македония 66
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814192134
Капитал (лв.): 637 510
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 25.06.2020 
Предмет на дейност: Търговска дейност на химически суровини, материали и продукти, производство на стоки и услуги на населението, организиране на антепозитен склад за химикали, препарати за растителна защита, торове, израждане на ремонтна работилница за ремонт и поддръжка на земеделски машини, изкупуване на земеделска продукция и всяка друга дейнст незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
06.12.2012: С решение от 21.11.2012 г. Върховният административен съд (ВАС)...
30.05.2009: Агромедика-Химснаб АД - Горна Оряховица свиква Годишно общо...
12.05.2009: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
17.02.2009: Агромедика-Химснаб АД - Горна Оряховица свиква Извънредно общо...
17.02.2009: Агромедика-Химснаб АД - Горна Оряховица свиква Годишно общо...
03.08.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Агромедика Химснаб" - АД, Горна...
01.09.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
28.04.2006: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
28.03.2006: Съветът на директорите на "Агромедика химснаб" - АД, Горна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 378 пъти
[2016: 613, 2015: 62, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 172, 2011: 125, ... ]