Кратък фирмен профил

Ате Пласт ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
кв. Индустриален, бл. 14, вх. Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 833105098
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и търговия с всякакви селскостопански произведения, хранителни и промишлени стоки и стоки за бита в страната и в чужбина, превоз на пътници и товари с автомобилен транспорт в страната и в чужбина, инженерно-внедрителска дейност и комплексни инженерингови услуги във всички направления на промишлеността и селското стопанство в страната и в чужбина, производство и търговия с аудио- и видеозаписи върху различни носители в страната и в чужбина, организиране на видеотечна дейност, изработване на изделия от дърво, пластмаси и други суровини и търговия с тях, хотелиерство (без случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, оказионна (без паметници на културата, благородни метали, скъпоценни камъни) и антикварна търговия (без старопечатни книги), комисионна, спедиционна (без поща), складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, туристическа, рекламна и информационна дейност, организиране на спортни и забавни игри, курсове за обучение, преводи на чуждестранна и българска литература, търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, реекспорт, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
19.04.2019: ?ocлaни?ът нa Koнфeдepaция Швeйцapия H. ?p. Mюpиeл Бepce Koeн...
28.06.2017: „Ате пласт“ ООД-Стара Загора стартира дуално обучение „Ате...
15.03.2016: "Ате Пласт" увеличава производството на индустриални опаковки с...
05.10.2015: Вeликoтъpнoвcкият пpoизвoдитeл нa peклaмни чaнти и oпaкoвки...
23.02.2015: "Ате пласт" инвестира 8 млн. лв. в разширяване на производството...
21.03.2014: Нов завод в Стара Загора Нов завод за флексопечат и ламиниране...
01.01.2014: Износът на Ате Пласт е 80% от цялостната продукция Ате Пласт...
04.10.2013: Ате Пласт ООД приключи изпълнението на проект по Оперативна...
05.07.2013: Ате Пласт ООД изпълни проект по Оперативна Програма „Развитие на...
29.11.2012: Апетит за бизнес има, специалисти - не Липсват качествени...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 114 пъти
[2016: 497, 2015: 116, 2014: 83, 2013: 166, 2012: 385, 2011: 223, ... ]