Кратък фирмен профил

Портови флот 99 ЕАД - София


Контакти

София, 1360
Индустриална зона Орион, ул. 3020 - та 34, ет. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205198869
Капитал (лв.): 2 008 400
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Извършване на маневрена дейност на плаващи средства; буксировка на плаващи (провличане); завързване и отвързване на плаващи средства на кей; извършване на операции с швартови катер; транспортиране на пилоти и от плавателни средства; транспортиране на служебни лица за извършване на контрол или други служебни дейности; предоставяне на плаващи средства за извършване на други услуги; извършване на товарно-разтоварни операции с плаващ кран и аварийно-спасителни операции; апортиране; агентиране; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, изготвяне на документи, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.06.2010: Правителството ще гласува на утрешното си заседание...
31.05.2010: Потъналата битка за Лом Пристанище Лом стана арена на силна...
07.04.2008: Божков и Ковачки се борят за порт Лом Само консорциумът...
13.03.2008: Ковачки vs. Божков за пристанище Лом Христо Ковачки и Васил...
07.10.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.03.2004: Приватизацията на две от най-големите пристанищни фирми в Бургас...
19.03.2004: През 2002 г. Порт флот Бургас и Портови флот - 99 Варна са...
16.06.2003: Надзорният съвет на Агенцията за приватизация (АП) да спре...
14.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
01.10.2002: Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 908 пъти
[2016: 279, 2015: 28, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 124, 2011: 100, ... ]