Кратък фирмен профил

Комунал ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Пазарджишко шосе 260
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030123592
Капитал (лв.): 5 200
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Предмет на дейност: Комунална дейност - събиране, транспортиране, временно съхраняване и депониране на строителни, промишлени и битови отпадъци; снегоринене, опесъчаване и осоляване на пътната мрежа, почистване на отводнителни канали, строителство и ремонт и поддържане на пътища, жилищни, бизнес сгради и др.; изграждане на междужилищни пространства, създаване и поддържане на зелени площи; превози на пътници и товари с леки и товарни автомобили; миханизирано товарене; боядисване и ремонтни услуги; монтажни и заваръчни услуги; внос, износ, бартер и реекспорт с всички видове стоки; представителство на местни и чуждестранни фирми; комисионна, консигнационна маркетингова, рекламна и инженерингова, посредническа и развойна дейност; производство на всички видове стоки, туристически, хотелиерски, ресторантъорски, информационни и други услуги; спедиторска дейност и всякакъв друг вид дейност, разрешена от закона.
 

17.07.2014: Пловдивското дружество "КМД" ЕООД поема сметосъбирането на...
20.09.2006: Актове за общо 20 хил.лв. бяха наложени на фирма "Комунал" и на...
08.08.2003: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.06.2002: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
21.12.2001: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 173 пъти
[2016: 28, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 65, 2011: 8, ... ]