Кратък фирмен профил

Автоматика АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. В. Левски 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126003442
Капитал (лв.): 195 509
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.05.2020 
Предмет на дейност: Производство на средства за автоматизация и свързаните с тях възли и детайли, маркетинг и търговия с крайните продукти, отдаване под наем на дълготрайни материални активи, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги (всички като предприятие), лизингови сделки, хотелиерски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
19.07.2010: Автоматика АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
12.06.2009: Автоматика АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
11.12.2007: Съветът на директорите на "Автоматика" - АД, Хасково, на...
25.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Автоматика" - АД, Хасково, на...
17.11.2004: Столични общински съветници от БСП ще сезират прокуратурата за...
15.10.2004: Общинските съветници в София единодушно спряха опит на частната...
10.02.2004: Съветът на директорите на "Автоматика" - АД, Хасково, на...
10.01.2003: Съветът на директорите на ”Автоматика” АД, Хасково, на...
18.12.2001: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 383 пъти
[2016: 446, 2015: 62, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 163, 2011: 153, ... ]