Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1487   стр.    
16.11.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) На основание чл. 73,...
16.11.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
16.11.2018: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA) На основание чл. 73, ал. 2...
16.11.2018: Финанс Секюрити Груп АД-София (FSPA) Във връзка с настъпване на...
16.11.2018: И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ERB) В БФБ АД е постъпила...
15.11.2018: В БФБ АД е постъпило уведомление от Старком Холдинг АД (S28H) за...
15.11.2018: Петрол АД-София (5PET) На проведено на 08.11.2018 г. извънредно...
15.11.2018: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На основание чл. 73, ал. 2...
14.11.2018: Грийнхаус Пропъртис АД-София (GH0A) На основание чл. 73, ал. 2...
14.11.2018: Хелт енд уелнес АДСИЦ-София (4H8C) В БФБ АД е постъпила...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 469 пъти
[2016: 2 127, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]