Кратък фирмен профил

Автотрафик АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов No 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102004849
Капитал (лв.): 192 822
 
 
 

Отрасъл: Товарен автомобилен транспорт
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.05.2018  Предстоящо - 28.05.2019 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро-разтоварна дейност, спедиторски сделки, отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване, търговски сделки в страната и чужбина, подготвка и квалификация на кадри, всякакви други сделки, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
11.05.2018: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Вътрешна...
07.10.2016: Три дружества на "Български транспортен холдинг"увеличиха...
07.10.2016: Успешно приключва увеличението на капитала на три дъщерни...
26.01.2011: Сертификационният одит на системата за управление на качеството...
19.03.2010: Автотрафик АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
17.02.2009: Автотрафик АД - Бургас свиква Извънредно общо събрание на...
17.02.2009: Автотрафик АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
22.07.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
01.04.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.03.2008: Автотрафик АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 457 пъти
[2016: 389, 2015: 81, 2014: 73, 2013: 147, 2012: 274, 2011: 157, ... ]