Кратък фирмен профил

Полигруп ООД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
пл. Бански 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115353345
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Предмет на дейност: Производство, пласмент и търговия с промишлени стоки и сортови семена, дистрибуторство, комисионна и складова дейност, транспортни услуги, покупко-продажба на промишлени, потребителски стоки и сортови семена, търговско посредничество и представителство (без процесуално представителство) на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

20.05.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.05.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
02.11.1999: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 266 пъти
[2016: 100, 2015: 12, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 65, 2011: 13, ... ]