Кратък фирмен профил

Булметал АД - Гурково


Контакти

Гурково, 6199
ул. Прохода 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202189103
Капитал (лв.): 6 225 550
 
 
 

Отрасъл: Производство на леки опаковки от метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 11.06.2019 
Предмет на дейност: Производство и реализация на метален амбалаж. Външно търговска дейност – внос и износ, реекспорт, посреднически услуги, лизинг, организация на консигнационни складове, извършване на маркетингова, рекламна дейност, производство, изкупуване, преработка и пласмент на вътрешния и международния пазар на селскостопанска продукция и млечни произведения. машиностроене, сглобяване и изработка на части за машини и производствени линии с използване и преработка на детайли от благородни метали – след получаване на необходимото разрешително. Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Търговска дейност с алкохол и цигари след лиценз, информационно обслужване, търговско представителство и посредничество, инвестиционна дейност, извършване на всички видове дейности и услуги, незабранени от закона, външна и вътрешно търговска дейност с всички видове стоки, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.02.2011: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.11.2009: Започна продажбата на предприятия, закъсали с плащанията от...
28.05.2009: 39 броя проектни предложения на стойност 97 304 725,85 лв.,...
19.12.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.05.2005: Мощна експлозия унищожи цеха за метални кутии на фирма...
13.10.2003: 11 фирми получиха отличия на международното изложение "Партнерс...
14.08.2003: "Булметал" ООД-Гурково е прехвърлило свои акции от капитала...
12.08.2003: БУЛМЕТАЛ ООД е намалило делът в капитала на МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ АД ...
19.12.2002: Производителят на кутии за рибни консерви "Метален амбалаж" -...
13.12.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 046 пъти
[2016: 1 428, 2015: 167, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 348, 2011: 282, ... ]