Кратък фирмен профил

Агротехчаст АД - Оряхово


Контакти

Оряхово, 3300
Врачанско шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106010269
Капитал (лв.): 90 452
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини за селското и горското стопанство
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.07.2020  Предстоящо - 23.02.2021 
Предмет на дейност: Производство, възстановяване, основен и текущ ремонт на трактори, автомобили, селскостопанска мелиоративна техника, резервни части, детайли, възли и агрегати, производство на селскостопанска продукция, инжинерингова дейност, както и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
30.09.2015: Българските предприятия трудно се конкурират с водещите световни...
20.04.2010: Агротехчаст АД - Оряхово свиква Годишно общо събрание на...
24.04.2009: Агротехчаст АД - Оряхово свиква Годишно общо събрание на...
22.04.2009: Агротехчаст АД - Оряхово свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Агротехчаст АД - Оряхово свиква Извънредно общо събрание на...
13.03.2009: Агротехчаст АД - Оряхово свиква Годишно общо събрание на...
22.08.2008: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.10.2007: Холдингово дружество "Дунав" АД - Враца е реализирало загуба към...
21.09.2007: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.03.2007: Съветът на директорите на "Агротехчаст" - АД, Оряхово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 684 пъти
[2016: 787, 2015: 135, 2014: 63, 2013: 126, 2012: 293, 2011: 199, ... ]