Кратък фирмен профил

Интериор-И ООД - София


Контакти

София, 1124
ул. Авицена 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040413010
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Проектиране, дизайн, проектиране, израбоитка, производство, сервиз в областта на мебелното производство, дървообработването и строителството, търговската дейност, внос и износ с всички разрешени от закона стоки, услуги във всички области, производство, транспортни услуги, рекламняа дейност, ресторантъорство и хотелиерство, организиране и провеждане на курсове за квалификация, мениджмънт, сервизна дейност в областта на спорта, както и всички други незабранени от закона дейности.
 

30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
20.06.2000: Националната здравноосигурителна каса - София, ул. Кричим 1,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 981 пъти
[2016: 214, 2015: 33, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 80, 2011: 156, ... ]