Кратък фирмен профил

Адара АД - София


Контакти

София, 1712
бул. "Александър Малинов" No 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102046474
Капитал (лв.): 91 347
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.12.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, други спомагателни бизнес услуги, отдаване под наем и управление недвижими имоти на дружеството и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
30.07.2020: Адара АД-София (16TA) В БФБ е постъпила информация от ИП Де...
23.06.2020: Адара АД-София (16TA) В БФБ е постъпила информация от ИП Де...
22.06.2020: Адара АД-София (16TA) В БФБ е постъпила информация от Адара...
22.06.2020: Адара АД - София (16TA) Във връзка с получено уведомление...
17.06.2020: Адара АД-София (16TA) Във връзка с настъпване на плащане на...
17.06.2020: Адара АД-София (16TA) Във връзка с настъпване на лихвено...
27.03.2020: Адара АД-София (16TA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
28.01.2020: Адара АД-София (16TA) В БФБ е постъпила информация от Адара...
28.01.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Адара АД - София (16TA) за...
28.01.2020: Адара АД-София (16TA) В БФБ е постъпила информация от ИП Де...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 498 пъти
[2016: 469, 2015: 72, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 187, 2011: 188, ... ]