Кратък фирмен профил

Адара АД - София


Контакти

София, 1712
бул. "Александър Малинов" No 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102046474
Капитал (лв.): 91 347
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.12.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, други спомагателни бизнес услуги, отдаване под наем и управление недвижими имоти на дружеството и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
17.12.2019: Адара АД-София (16TA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
17.12.2019: Адара АД-София (16TA) Във връзка с настъпване на лихвено...
06.12.2019: В БФБ АД е постъпило уведомление от Адара АД - София (16TA) за...
06.12.2019: Адара АД-София (16TA) В БФБ е постъпила информация от Адара...
20.09.2019: Адара АД-София (16TA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
13.08.2019: Адара АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
21.06.2019: Адара АД-София (16TA) В БФБ АД е постъпило уведомление от Адара...
21.06.2019: Адара АД-София (16TA) На основание чл. 73, ал. 2 във връзка с...
21.06.2019: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
21.06.2019: Адара АД-София (16TA) Де Ново ЕАД, в качеството на довереник на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 421 пъти
[2016: 392, 2015: 72, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 187, 2011: 188, ... ]