Кратък фирмен профил

Акустична техника АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Тинтява 15-17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121152884
Капитал (лв.): 50 133
 
 
 

Отрасъл: Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ
Общи събрания: Последно - 02.04.2012 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с аудио визуална техника, други промишлени и битови изделия и резервни части за тях, техни производни и компоненти и свързаните с това преработвателни машиностроителни, технологични и сервизни, дистрибуторски и други дейности и услуги, внос и износ в страната и в чужбина, транспортна дейност, продуцентска, туристически дейности и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
16.05.2009: Акустична техника АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.05.2009: Акустична техника АД - София свиква Годишно общо събрание на...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
30.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
29.04.2005: Съветът на директорите на "Акустична техника" - АД, София, на...
01.10.2004: Агенцията за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че...
31.08.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
31.08.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
03.10.2003: Съветът на директорите на "Акустична техника" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 295 пъти
[2016: 114, 2015: 13, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 62, 2011: 17, ... ]