Кратък фирмен профил

Нива Турс - Карузо ЕООД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Матей Преображенски 16, завод "Явор"
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115063961
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на фурнир и дървесни плочи
Предмет на дейност: търговска и външноикономическа дейност, комисионерство, посредничество, представителство, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, транспортна дейност, всякакви услуги, даване вещи под наем, организиране в страната и в чужбина на спортни прояви, спортни курсове и школи, изложби и панаири, забавни игри, производство, изкупуване, преработка и продажба на всякакви стоки и селскостопанска продукция, отглеждане и продажба на екзотични и декоративни птици, животни и растения, откриване и експлоатация на атракционни и увеселителни заведения, спортни зали, кантори, офиси, магазини, изложбени зали, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

10.02.1998: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 376 пъти
[2016: 194, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 83, 2011: 11, ... ]