Кратък фирмен профил

Агенция Дипломатически имоти в страната ЕООД - София


Контакти

София, 1505
ул. Велико Търново 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130697848
Капитал (лв.): 72 064 570
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими имоти и принадлежащите към тях технически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди на членовете на дипломатическия корпус в Република България и на други физически и юридически лица, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на всякакви услуги, свързани с поддръжката и техническото обслужване на недвижими имоти, консултантски и всякакви други услуги, свързани с управлението на недвижима собственост, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, транспортна и спедиторска дейност, производство, пренос и продажба на топлинна енергия (след получаване на необходимия лиценз), всякаква друга незабранена със закон стопанска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
08.09.2020: Синдиците на КТБ връщат нови 430 млн. лв. на кредитори Втори...
16.07.2020: Кабинетът прехвърли две резиденции на АДИС, за да ги дава под...
06.04.2017: Приватизацията на контролираните от едноличните търговски...
06.01.2017: Тримата младежи, които се обозначиха като купувачи на...
22.12.2016: Обособени части от "Агенция дипломатически имоти в страната"...
29.11.2016: Сделката за Дипломатическия клуб „Бояна” е финализирана и вече...
10.11.2016: Обособени части от АДИС вече няма да отиват на търг Повече от...
20.10.2016: Външният министър Даниел Митов предлага в списъка на забранените...
29.09.2016: Сделката за Дипломатическия клуб в Бояна върви към...
20.09.2016: Тълкувателен закон на Закона за приватизацията предлагат Мартин...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 061 пъти
[2016: 709, 2015: 201, 2014: 139, 2013: 278, 2012: 595, 2011: 345, ... ]