Кратък фирмен профил

Вакуумтерм АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Н. Габровски 92, пк 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104001638
Капитал (лв.): 198 927
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.07.2020 
Предмет на дейност: Разработване и внедряване на технологии, технически системи, машини и съоръжения за термично и химико-термично оборудване, както и други дейности позволени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
18.05.2010: Вакуумтерм АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
14.04.2009: Вакуумтерм АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
14.04.2009: Вакуумтерм АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
14.04.2009: Вакуумтерм АД - Велико Търново свиква Извънредно общо събрание...
14.04.2009: Вакуумтерм АД - Велико Търново свиква Извънредно общо събрание...
02.12.2008: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
06.11.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Север Холдинг...
25.09.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 1 ГПК...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Вакуумтерм" - АД, Велико Търново, на...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Вакуумтерм" - АД, Велико Търново, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 022 пъти
[2016: 633, 2015: 118, 2014: 102, 2013: 204, 2012: 341, 2011: 230, ... ]