Кратък фирмен профил

Тандер корпорация ЕАД - София


Контакти

София, 1618
ул. Прохлада 15 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175409608
Капитал (лв.): 3 434 000
 
 
 

Отрасъл: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Общи събрания: Последно - 20.06.2016 
Предмет на дейност: Търговия и сервизиране на автомобили и други транспортни средства, външнотърговска дейност с всички видове стоки, машини и суровини, за които няма нормативен ограничителен режим, транспортна дейност в страната и в чужбина, покупко-продажба на нови и употребявани моторни превозни средства и авточасти, промишлено и гражданско строителство, ремонтна дейност у нас и в чужбина, както и търговия и производство на всякакви строителни материали, извършване на всякакви икономически, технически и маркетингови проучвания, преработка на всякакви отпадъчни продукти, както и производство на машини и детайли за тази преработка, производство на всякакви видове опаковки и опаковъчна техника и реализацията им у нас и в чужбина, проектиране, изработка, монтаж и ремонт на машини и съоръжения за промишлеността, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, битовите услуги и туризма, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица у нас и в чужбина, туристическа, рекламна и хотелиерска дейност, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, сделки с интелектуална собственост, разкриване на увеселителни заведения и ресторантъорство, извършване на всякаква друга търговска дейност по смисъла на закона, която не е нормативно забранена.
 

21.10.2009: Евросервиз-Тандер ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на...
14.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
05.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.05.2003: Новият технически център на ЗД "Бул Инс" бе официално открит на...
12.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.11.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
23.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.10.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 226 пъти
[2016: 587, 2015: 51, 2014: 48, 2013: 96, 2012: 205, 2011: 83, ... ]