Кратък фирмен профил

П.А.Л БГ ЕООД - София


Контакти

София, 1404
ул. Бадемова гора 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831645291
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на риба и други водни животни
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство, преработка, реализация на селскостопанска продукция, вътрешен и международен транспорт от свое име и за своя сметка, както и за трети лица, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и консултантска дейност, организиране на изложби, базари, ревюта, както и издателска дейност, туристическа агенция, обучение на кадри, хотелиерски услуги, покупко-продажба на недвижими имоти и предприятия, лизингова дейност, факторинг, маркетинг, лансиране на нови продукти, производство и услуги в областта на информатиката, софтуер и хардуер, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

10.01.2004: Още три предприятия получават разрешение за износ на риба и...
08.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
12.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.09.1992: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 314 пъти
[2016: 160, 2015: 13, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 63, 2011: 8, ... ]