Кратък фирмен профил

Вит автотранспорт АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Джеймс Баучер 76
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110001596
Капитал (лв.): 53 935
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен пътнически транспорт по разписание
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 12.06.2019 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и в чужбина; поддържане и ремонт на транспортни средства; товаро-разтоварна дейност; спедиторска дейност в страната и чужбина; подготовка и квалификация на кадри; комисионна, складова, лизингова, застрахователна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейности; предоставяне на всички видове услуги; строеж, обзавеждане на недвижими имоти; сметосъбиране, озеленяване, почистване на улици и паркове, всички неупоменати дейности, които не са забранени от законови и подзаконови нормативни актове.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
22.11.2010: Вит автотранспорт АД - Тетевен свиква Годишно общо събрание на...
15.05.2009: Вит автотранспорт АД - Тетевен свиква Годишно общо събрание на...
10.02.2009: Вит автотранспорт АД - Тетевен свиква Извънредно общо събрание...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
27.05.2008: Вит автотранспорт АД - Тетевен свиква Годишно общо събрание на...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
20.07.2007: Съветът на директорите на "Вит автотранспорт" - АД, Тетевен, на...
15.12.2006: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
13.10.2006: Съветът на директорите на "Вит автотранспорт" - АД, Тетевен, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 419 пъти
[2016: 524, 2015: 112, 2014: 52, 2013: 105, 2012: 236, 2011: 107, ... ]