Кратък фирмен профил

Международен младежки център АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
бул. Шести септември 242
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115004125
Капитал (лв.): 1 648 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.04.2019 
Предмет на дейност: Подготовка и квалификация на кадри; подготовка и реализация на проекти, свързани с младежта и нейните образователни и социални потребности, както и за насърчаване на младежката заетост, строителство и отдаване под наем на жилищни, с обществено предназначение, промишлени помещения и площи, автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни моторни превозни средства и оборудване, товаро-разтоварна дейност, спедиторска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
06.02.2019: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Дружеството...
10.01.2018: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) На 09.01.2018 г....
02.01.2018: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Уведомление...
06.07.2017: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) Уведомление от...
26.02.2015: Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив (6B2) На 25.02.2015 г....
26.01.2011: Сертификационният одит на системата за управление на качеството...
22.03.2010: Вита-6 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
04.02.2009: Вита-6 АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
04.02.2009: Вита-6 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.04.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 315 пъти
[2016: 319, 2015: 65, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 282, 2011: 137, ... ]