Кратък фирмен профил

ЕСТ АД - София


Контакти

София, 1582
ул. Михаил Тенев 12, БЦ Евротур, етаж 1, офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130524198
Капитал (лв.): 5 000 000
 
 
 

Отрасъл: Радио и телевизионна дейност
Общи събрания: Последно - 24.04.2020 
Предмет на дейност: Производство, преработка, окомплектовка и сервиз на компоненти и системи за приемане и разпространение на телевизионни и радио програми, представителство и посредничество на чуждестранни фирми, внос и износ на компоненти за индивидуални и колективни кабелни стелитни ситеми, консултации, реализация на инвестиционни проекти в областа на далекосъобщителните услуги/след придобиване на лиценз съгласно закона/, както и други дейности, незабранени от закона
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
14.05.2009: ЕСТ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
21.02.2008: Комисията за финансов надзор издаде на лиценз за извършване на...
09.10.2007: Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6, във връзка с чл. 14,...
24.07.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
24.07.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
19.01.2007: Съветът на директорите на "ЕСТ" - АД, София, на основание чл....
11.04.2006: Съветът на директорите на "ЕСТ" - АД, гара Лакатник, на...
13.01.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.10.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 044 пъти
[2016: 553, 2015: 25, 2014: 27, 2013: 55, 2012: 126, 2011: 69, ... ]