Кратък фирмен профил

Унител - Банишки и Сие СД - София


Контакти

София, 1421
ул. Малуша 16A
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040861437
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника, и проводникова далекосъобщителна техника
Предмет на дейност: Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника, и проводникова далекосъобщителна техника
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 167 пъти
[2016: 66, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]