Кратък фирмен профил

Кастамону България АД - Горно Сахране


Контакти

Горно Сахране, 6151
общ. Павел баня, Старозагорска обл.
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123006579
Капитал (лв.): 47 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на фурнир и дървесни плочи
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на бичени материали, амбалаж, опаковки, мебели, фурнир, плочи от дървесни частици и др. изделия от дърво и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон. в случай, че извършването на определена дейност е подчинено на лицензионен или разрешителен режим, дружеството предприема извършването й след получаване на съответното разрешение или лиценз по предвидения за това ред в българското законодателство.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
19.01.2018: "Амилум" и "Кастамону" разширяват заводите си с 440 млн. лв. до...
19.01.2018: Проекти за 700 млн. лева стартирали за 20 дни Проекти с...
18.01.2018: Министърът на икономиката Емил Караниколов ще даде актуална...
02.11.2015: "Кастамону България" инвестира 6 млн. лв. в инсталация за...
12.11.2012: Турска фабрика за 100 млн. евро Турският холдинг Kastamonu...
01.10.2010: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.05.2009: Габровница АД - Горно Сахране свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
12.12.2008: Дървопреработвателното дружество „Габровница” АД, в село Горно...
26.11.2008: Калин Симеонов, председател на камарата на дървообработващата и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 843 пъти
[2016: 850, 2015: 147, 2014: 115, 2013: 230, 2012: 461, 2011: 340, ... ]