Кратък фирмен профил

Енергия Търговище АД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
кв. Въбел, ул. „Христо Смирненски” No 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125028713
Капитал (лв.): 235 672
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионна, складова, спедиционна и транспортна дейност; извършване на хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, търговско представителство и посредничество; строителство и строителни услуги, включително със строителна механизация, производство на строителни и кариерни материали, търговска и външнотърговска дейност, след регистрация или снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
12.12.2013: Enersys орязва производството си в Търговище Ако доскоро...
12.08.2010: Гарантстрой АД - Търговище свиква Извънредно общо събрание на...
12.08.2010: Гарантстрой АД - Търговище свиква Извънредно общо събрание на...
12.02.2010: Гарантстрой АД - Търговище свиква Годишно общо събрание на...
04.12.2009: Съветът на директорите на ”Гарантстрой“ – АД, Търговище, на...
13.11.2007: Съветът на директорите на "Гарантстрой" - АД, Търговище, на...
25.10.2005: Съветът на директорите на "Гарантстрой" - АД, Търговище, на...
28.10.2004: Поради отписване от регистъра на публичните дружества и други...
25.10.2004: Търговищкото дружество "Гарантстрой" бе отписано от регистъра на...
06.08.2004: На проведено ОСА от 31.07.2004 год., на Гарантстрой АД-Търговище...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 579 пъти
[2016: 562, 2015: 53, 2014: 60, 2013: 120, 2012: 234, 2011: 196, ... ]