Кратък фирмен профил

СТС Електроникс ООД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Станционна 14, п.к. 601
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107536215
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на оборудване за контрол на производствените процеси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Продукти и услуги:
Производство на датчици, сензори, таймери, броячи, нивомери, разходомери, дебитомери, системи за автоматизация на процеси.
Сертификати и лицензи: EN ISO 9001:2008, БДС EN 60947-5-2:2008, БДС EN 60947-1:2007, БДС EN 60079-11:2007, БДС EN 60079-0:2006, БДС EN 60079-18:2006, БДС EN 61241-11:2007, БДС EN 61241-0:2007, БДС EN 61241-18:2006, ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 26329-84 /П.п.І.2, І.3/, ГОСТ Р 51318.22-99 /СИСПР 22-97 //Класс Б/, ГОСТ Р 51318.24-99 /СИСПР 24-97 //Группа І/, SGS EN 50081-1:1992, SGS EN 50082-2:1995
Предмет на дейност: Производство на средства за автоматизация, стругарски услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, други дейности, незабранени със закон.
 

15.07.2013: Около 300 млн. лв. инвестиции може да привлече Габрово до 2020...
03.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.04.2007: С решение 512 от 06.04.2007 г. по ф.д. 52/2002 г. Габровският...
28.05.2002: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 799 пъти
[2016: 249, 2015: 22, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 103, 2011: 100, ... ]