Кратък фирмен профил

Санрок ЕООД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121230500
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях
Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество на чуждестранни и български физически и юридически лица, консултантски и маркетингови услуги, търговия и услуги в областта на електрониката, машиностроенето и инструменталната екипировка, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, инженерингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

10.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.11.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.12.1997: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 173 пъти
[2016: 29, 2015: 16, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 9, ... ]