Кратък фирмен профил

Динас АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Самуиловско шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119001918
Капитал (лв.): 601 730
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на динасови, тондинасови и магнезиални огнеупори за промишлеността, строителни материали, добив и преработка на суровини за осигуряване на производството, транспорт, отдаване под наем, внос, износ и други незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
27.04.2012: „Динас” АД ще добива скалнооблицовъчни материали от находище...
11.01.2012: Свиком ЕООД дължи на община Сливен 270 хиляди лв, вторият...
03.09.2010: На 3 септември 2010 г. от 12 до 15 часа ще бъдат извършени...
16.07.2010: Динас АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
03.09.2009: Динас АД - Сливен свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
19.05.2009: Динас АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.01.2009: Динас АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.01.2009: Динас АД - Сливен свиква общо събрание на акционерите на...
24.07.2007: Съветът на директорите на "Динас" - АД, Сливен, на основание чл....
18.07.2006: Съветът на директорите на "Динас" - АД, Сливен, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 994 пъти
[2016: 421, 2015: 58, 2014: 76, 2013: 152, 2012: 238, 2011: 348, ... ]