Кратък фирмен профил

Роуд Дизайн АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 193 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203877113
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Общи събрания: Последно - 21.06.2019 
Предмет на дейност: Предпроектни проучвания и проектиране на пътни, крайпътни и обслужващи пътищата обекти и свързаните с това специализирани дейности, инженерингова дейност в страната и в чужбина, научно- приложни, инженерно-гелоожки, хидрогеоложки, геодезически и други инженерни проучвания и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
09.01.2009: Информация от Кюстендилски индустриален парк АД-Кюстендил...
19.09.2008: Проведеното на 17 септември извънредно общо събрание на...
29.01.2008: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Кюстендилски...
03.10.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Кюстендилски...
06.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.12.2006: Роуд Дизайн ЕООД-София е прехвърлило свои акции от капитала...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.08.2006: Роуд Дизайн ЕООД-София е придобило акции от капитала на: -...
07.08.2006: В БФБ - София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал.5...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 388 пъти
[2016: 264, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 4, ... ]