Кратък фирмен профил

Домостроене Инженеринг АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
Западна промишлена зона, п.к.313
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813109274
Капитал (лв.): 208 474
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 05.05.2020 
Предмет на дейност: Покупка, проектиране, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество и комисионерство с недвижими имоти; производство и продажба на стоманенобетонни изделия и елементи; строителни услуги; услуги с тежка и лека строителна меxанизация; ремонт на транспортни средства, лека и тежка меxанизация и кранове; монтаж и демонтаж на кулокранове; търговия в страната и чужбина; xотелиерство и ресторантъорство; подготовка на кадри за строителството; маркетинг. туризъм; медицински, стоматологични и реxабилитационни услуги, подготовка на кадри за строителството, отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти; маркетинг.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
03.12.2010: Домостроене-инженеринг АД - Варна свиква Извънредно общо...
19.04.2010: Домостроене-инженеринг АД - Варна свиква Годишно общо събрание...
21.04.2009: Домостроене-инженеринг АД - Варна свиква Годишно общо събрание...
09.03.2009: Домостроене-инженеринг АД - Варна свиква Годишно общо събрание...
22.07.2008: Съветът на директорите на "Домостроене - инженеринг" - АД,...
16.05.2008: Общото редовно годишно събрание на акционерите на "Домостроене -...
22.04.2008: Съветът на директорите на "Домостроене - инженеринг" - АД,...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Домостроене - инженеринг" - АД,...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Домостроене - инженеринг" - АД,...
22.07.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 154 пъти
[2016: 796, 2015: 139, 2014: 103, 2013: 206, 2012: 394, 2011: 183, ... ]