Кратък фирмен профил

Екоагрострой АД - Ерден


Контакти

Ерден, 3431
община Бойчиновци
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111017906
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 15.07.2019 
Предмет на дейност: Високо и ниско строителство, добив и реализация на инертни материали, каменни фракции и бетонови разтвори, добив на злато при пресяване на баластра, транспортна дейност и услуги в страната и в чужбина, стопански туризъм, търговия в страната и в чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
18.12.2013: Трейс Груп Холд е закупила недвижими имоти с обща площ 65.715...
30.08.2012: В община Бойчиновци ще се добиват строителни материали...
15.10.2010: Екоагрострой АД - Ерден свиква Извънредно общо събрание на...
08.06.2010: Съветът на директорите на ”Екоагрострой“ – АД, с. Ерден, област...
16.02.2010: Съветът на директорите на ”Екоагрострой“ – АД, с. Ерден, на...
10.07.2009: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.04.2009: Съветът на директорите на “Екоагрострой” - АД, с. Ерден, на...
22.08.2008: Съветът на директорите на "Екоагрострой" - АД, с. Ерден, на...
23.10.2007: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.06.2007: Съветът на директорите на "Екоагрострой" - АД, с. Ерден, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 488 пъти
[2016: 500, 2015: 99, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 316, 2011: 112, ... ]