Кратък фирмен профил

Премиер Турс ЕООД - София


Контакти

София, 1303
ул. Брегалница 43, офис 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121570182
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, търговия със стоки, услуги и продукти, маркетингова, ремонтно-строителна и посредническа дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, туроператорска и турагентска дейност, както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон, туроператорска и турагентска дейност.
 

28.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл.?119,...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.06.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.08.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.02.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 258 пъти
[2016: 460, 2015: 75, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 250, 2011: 86, ... ]