Кратък фирмен профил

Марса-Р АД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. Раковски 26, ет. 5, стая 519
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126609625
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 27.04.2020 
Предмет на дейност: проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, производство на строителни материали, изделия и стоманобетонни елементи за жилищно и друго строителство, проектиране, внедряване и производство на строителна и друга техника, търговска дейност в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и движими активи, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, оценки на имоти и цели предприятия, изготвяне на оценки за въздействие върху околната среда, производство и търговия с декоративно-храстова и друга растителност за целите на озеленяването в страната и в чужбина, извършване на обучение за професионална квалификация и преквалификация на кадри, строителни, електрически и механо-наладъчни изпитания, изпитване на строителни материали и други материали в лабораторни условия, транспортни услуги, хотелиерски услуги (под формата на предприятие), изпитване, контрол и сертификация на продукти и системи за управление на качеството и надзора върху тях, орган за контрол в областта на здравословни и безопасни условия на труд.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.05.2010: Марса-Р АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.06.2009: Марса-Р АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.06.2009: Марса-Р АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.12.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.11.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.07.2007: Съветът на директорите на "Марса - Р" - АД, Хасково, на...
01.09.2006: Съветът на директорите на "Марса - Р" - АД, Хасково, на...
25.04.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
12.08.2005: Съветът на директорите на "Марса - Р" - АД, Хасково, на...
25.01.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 792 пъти
[2016: 367, 2015: 43, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 107, 2011: 56, ... ]