Кратък фирмен профил

Манекс - Наско Манасиев ЕТ - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. 27-ми юли 68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813203777
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на свине
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: Покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; издателска и печатарска дейност;покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност
 

30.06.2006: Агенцията за държавни вземания на основание чл. 253 ДОПК с...
30.09.2005: Общински имот от 103 кв. м., разположен на централния търговски...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 204 пъти
[2016: 80, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 5, ... ]