Кратък фирмен профил

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София


Контакти

София, 1271
бул. Рожен 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831169006
Капитал (лв.): 12 267 740
 
 
 

Отрасъл: Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.03.2019 
Предмет на дейност: Производство на силови, измервателни и специални трансформатори, стъпални регулатори, апаратура високо напрежение, комплексни електроенергийни обекти, метални конструкции, конструкторска и внедрителска дейност, търговия, монтаж и пускане в експлоатация на подстанции и други ел. съоръжения, проучване, развитие и инженерингов сервиз и консултации, лизинг и отдаване под наем на ел. изделия и съоръжения, лизинг и отдаване под наем на сгради, хотелиерска дейност, туризъм и медицинско обслужване /след получаване на лиценз/, производство на електрически машини и измервателни системи, стоманено решетъчни и тръбовидни стълбове, разработване и доставка на програмни продукти, анализ, разработване, инсталиране и монтаж на интегрални автоматични системи, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, както и на всякаква друга дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
14.12.2018: Броят на патентите расте, но повечето са за нискотехнологични...
14.12.2018: Броят на патентите расте, но повечето са за нискотехнологични...
29.06.2016: Най-динамичните български компании за 2015 г. Във вторник...
08.01.2015: Срив в регистрирането на патенти у нас отбелязват българските...
12.02.2014: Десетки работници от поделение на южнокорейската компания...
11.12.2013: Пътят на изобретението България е на последно място по иновации...
02.09.2011: Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД - София свиква Извънредно...
26.03.2011: Съветът на директорите на "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България"...
28.02.2011: В ТУ - София се проведе състезание, в което фирмите-участници,...
21.02.2011: На 21.02.2011 бе откриването на ново съоръжение - вакуумна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 898 пъти
[2016: 955, 2015: 255, 2014: 105, 2013: 210, 2012: 589, 2011: 660, ... ]