Кратък фирмен профил

Фаворит петрол АД - Варна


Контакти

Варна, 9023
ж.к. Владислав Варненчик, бул. Трети март, п.к. 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103763048
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Общи събрания: Последно - 15.07.2020 
Предмет на дейност: Строителство, оборудване и експлоатация на бензиностанции, търговия с петролни продукти и горива и свързаната с тях търговска дейност, търговско представителство и посредничество.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
20.04.2010: Фаворит петрол АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
17.04.2009: Фаворит петрол АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
05.03.2009: Фаворит холд АД отчита 37% спад на годишна база на...
07.11.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.05.2007: Съветът на директорите на "Фаворит Петрол" - АД, Варна, на...
25.04.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Фаворит Петрол" - АД, Варна, на...
05.07.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.04.2005: Съветът на директорите на "Фаворит Петрол" - АД, Варна, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 110 пъти
[2016: 406, 2015: 43, 2014: 39, 2013: 78, 2012: 181, 2011: 106, ... ]