Кратък фирмен профил

Норди АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Бойчо Огнянов 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130925045
Капитал (лв.): 142 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Общи събрания: Последно - 12.03.2020 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, комисионерство, представителство, туризъм, реклама и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
29.06.2016: Випом АД планира обратно изкупуване на акции По време на общото...
19.04.2010: Норди АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
28.04.2009: Норди АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
12.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Норди" - АД, София, на основание чл....
27.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.10.2006: Съветът на директорите на "Норди" - АД, София, на основание чл....
11.11.2005: Съветът на директорите на "Норди" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 757 пъти
[2016: 336, 2015: 34, 2014: 39, 2013: 78, 2012: 153, 2011: 54, ... ]