Кратък фирмен профил

Захарни заводи АД - Горна Оряховица


Контакти

Горна Оряховица, 5100
ул. Св. Княз Борис I - ви 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104051737
Капитал (лв.): 11 112 919
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със захар, захарни изделия и шоколад
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Производител на храни Производство на алкохолни напитки Публично дружество Сертификат HACCP Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.09.2018 
Предмет на дейност: Производство и разфасовка на захар кристал по 1 и 5 килограма, бучки, сухи цвеклови брикети, захарни изделия, спирт, въглероден двуокис, сгъстена шлема, безалкохолни напитки, пара и ел.енергия, опаковки и всички видове печатарски услуги; производство на отливки, изработка на резервни части и инструменти, възстановяване на износени детайли, ремонт на технологично оборудване; транспортни услуги; ремонтна, сервизна, строително - монтажна, проектантско - конструкторска и шивашка дейност; производство, изкупуване, преработка и търговия в страната и чужбина със селскостопанска, животинска и оранжерийна продукция; външнотърговска дейност, внос - износ, обществено хранене, търговия чрез собствени магазини; хотелиерство и ресторантъорство в собствени или наети заведения; подготовка и преквалификация на кадри, други странични дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 71   стр.    
05.03.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна...
15.02.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9N) Във връзка с...
15.02.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Информация от...
08.02.2019: Над 11 млн. лв. в инсталация за етанол инвестира “Захарни...
31.01.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна...
31.01.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна...
30.01.2019: "Захарни заводи" инвестира 11,19 милиона лева в ново...
28.01.2019: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД с...
03.12.2018: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна...
12.11.2018: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (3Z9) Захарни заводи АД-Горна...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 997 пъти
[2016: 1 025, 2015: 399, 2014: 250, 2013: 500, 2012: 1 092, 2011: 878, ... ]