Кратък фирмен профил

Екотаб АД - Бараково


Контакти

Бараково, 2640
ул. Ж. Демиревски 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109012193
Капитал (лв.): 243 237
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.02.2016 
Предмет на дейност: Производство на дървесинна маса, картони, мукави; амбалаж; изделия от хартии и картони; резервни части; топлоенергия; вътрешна и външна търговия.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
25.05.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
14.01.2016: Екотаб АД-Кочериново (3ZK) В БФБ-София АД са постъпили...
27.11.2013: Екотаб АД-Кочериново (3ZK) В БФБ-София АД са постъпили...
19.05.2012: Екотаб АД-Кочериново (3ZK) На проведено ОСА от 14.05.2012 год....
30.03.2012: Екотаб АД-Кочериново (3ZK) В БФБ-София АД са постъпили...
27.03.2012: Екотаб АД - Бараково свиква Годишно общо събрание на акционерите...
30.06.2011: Пет месеца след решението на ОСА за промените в управителните...
30.06.2011: Екотаб АД-Кочериново (3ZK) БФБ – София АД вписа в регистъра си...
03.02.2011: Екотаб АД-Кочериново (3ZK) На проведено ОСА от 28.01.2011 год....
30.12.2010: Във връзка с решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 782 пъти
[2016: 297, 2015: 57, 2014: 57, 2013: 115, 2012: 238, 2011: 247, ... ]