Кратък фирмен профил

Медбул ЕООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Кота 1050 22, къща 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130853592
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Предмет на дейност: Търговска дейност с черни и цветни метали и сплавите им, производство и покупка на стоки с цел препродажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, сделки с интелектуална собственост, консултантски, рекламни, информационни услуги, маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателство.
 

07.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 517 пъти
[2016: 330, 2015: 18, 2014: 26, 2013: 53, 2012: 113, 2011: 6, ... ]