Кратък фирмен профил

Петко Петков - 24 ЕООД - Раднево


Контакти

Раднево, 6260
ул. Тачо Даскалов 5, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123587426
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Продукти и услуги:
извършване на средни, основни ремонти на Котлоагрегати ПК–38–4, Еп–670–140 и ОР 380. Извършвала е ремонт на ППС, нагревни повърхности, ЕКО І и ІІ степен, Тръбопроводи високо и ниско налягане, въздухоподгреватели, мазутни резорвоари, работни колела за МВ, винтове за ШШО и др. оборудване.
Предмет на дейност: Проектиране, експлоатация и ремонт на енергийно, минно и машинно оборудване, ремонт на парокотелни инсталации, екологично оптимизиране на производствените процеси, строителство и строително проектиране, хотелски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

09.07.2002: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 799 пъти
[2016: 188, 2015: 35, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 124, 2011: 120, ... ]