Кратък фирмен профил

Идис АД - Варна


Контакти

Варна, 9010
бул. Осми приморски полк 128
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103149776
Капитал (лв.): 800 779
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 05.06.2019 
Предмет на дейност: Разработване, адаптиране и използване на компютюрни информационни продукти, системи и технологии в корабостроенето и други отрасли, търговия в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, отдаване на сграден фонд машини и съоражения под наем, провеждане на курсове за квалификация и преквалификация в областта на компютърните технологии и подържане и ремонт на електронно - изчислителна техника.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
12.07.2011: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.04.2010: Идис АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
29.04.2009: Идис АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
29.04.2009: Идис АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
04.04.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.04.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Албена Инвест...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Идис" - АД, Варна, на основание чл....
10.04.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 504 пъти
[2016: 568, 2015: 78, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 234, 2011: 109, ... ]