Кратък фирмен профил

ИМЛТ АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 34, сграда 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121464784
Капитал (лв.): 102 030
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.01.2021 
Предмет на дейност: Дружеството има за предмет на дейност: проектиране, лизинг, търговия, инженеринг, обучение на кадри, отдаване под наем на недвижимо имущество, както и друга дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
20.04.2010: ИМЛТ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
20.01.2010: ИМЛТ АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
26.02.2009: ИМЛТ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.12.2007: Съветът на директорите на "ИМЛТ" - АД, София, на основание чл....
16.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
16.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.04.2007: Съветът на директорите на "ИМЛТ" - АД, София, на основание чл....
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 341 пъти
[2016: 485, 2015: 35, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 161, 2011: 164, ... ]