Кратък фирмен профил

Кайнака АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85 - 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125011361
Капитал (лв.): 62 396
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 15.05.2019  Предстоящо - 02.09.2019 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими и движими вещи, търговска дейност в страната и чужбина, както и всички търговски сделки, разрешени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
23.07.2010: Кайнака АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.07.2009: Кабинетът на бъдещия премиер Бойко Борисов се попълва с име,...
16.05.2009: Кайнака АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.05.2009: Кайнака АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.06.2007: Съветът на директорите на "Кайнака" - АД, София, на основание...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 530 пъти
[2016: 260, 2015: 40, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 108, 2011: 19, ... ]