Кратък фирмен профил

Рея Фиш ЕООД - София


Контакти

София, 1729
ж.к. Младост 1А бл. 514 вх.Г ап.103
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831590126
Капитал (лв.): 2 142 900
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на риба и други водни животни
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: производство на зарибителен материал, селекция, отглеждане на риба за консумация, заготовка и преработка, вътрешно- и външнотърговска дейност с риба и рибни продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ и реекспорт с всички видове стоки, суровини, материали и съоръжения, за които няма нормативен ограничителен режим, комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина, транспортна дейност у нас и в чужбина, покупко-продажба у нас и в чужбина, замени и други разрешени със закон сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, рекламна, търговска дейност с всякакъв вид селскостопанска продукция от растителен и животински произход и всякаква друга търговска, производствена и дейност в областта на услугите, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
11.11.2013: "ТРУД" АД спечели приза в категория „Средни и големи фирми“ в...
06.04.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.04.2006: Не искаме подаръци от държавата, а по-добра среда за...
10.01.2004: Още три предприятия получават разрешение за износ на риба и...
06.12.2003: Коментар на въпроси за рибарството във връзка с НИКУЛДЕН -...
18.11.2002: Пъстърва от язовир Доспат се изнася от няколко седмици за...
05.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
14.05.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.11.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 551 пъти
[2016: 212, 2015: 22, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 126, 2011: 39, ... ]